Arrivederci Italia!!! Pożegnanie grupy ze Zwolenia!

W piątek 12 kwietnia 20-osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik architektury krajobrazu zakończyła dwutygodniowe praktyki zagraniczne, które odbywały się w nadmorskiej miejscowości Rimini we Włoszech.

Po południu spotkaliśmy się z pracownikami biura Sistema Turismo w celu podsumowania stażu. Uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami zarówno dotyczącymi praktyki jak i samego pobytu we Włoszech. Dostali certyfikaty Europass Mobilność oraz o odbyciu stażu.

Praca za granicą to był dla większości naszej młodzieży skok na głęboką̨ wodę̨, a jak wiadomo, tylko wychodząc poza strefę̨ komfortu, można w życiu osiągnąć́ wymarzone cele. Doświadczenie zdobyte na stażu za granicą to nie tylko ważny punkt w Ich CV, to przede wszystkim ważny punkt w Ich życiu. To nowe znajomości i doświadczenia, nowe sytuacje, nowe smaki, zapachy, zwyczaje i tradycje. To niezapomniane wspomnienia, nauka
i znajomości, których nigdy nikt Im nie odbierze!

Dzięki uczestnictwu w stażu za granicą poznali lepiej samego siebie i na tej podstawie będą mogli zbudować́ swoją markę̨. Dobry PR to dobra historia opowiedziana o sobie. A żeby mieć́ co opowiadać́, trzeba coś przeżyć́. Po stażu za granicą Ich historia będzie z pewnością̨ interesująca i warta wysłuchania.

Dziękujemy Sistema Turismo za profesjonalną organizację naszego pobytu – to dzięki Wam nasi uczniowie mieli szanse zaistnieć na międzynarodowym rynku pracy.

Niebawem szczegółowe podsumowanie naszego pobytu. Zapraszamy!!!

Artykuł: Agnieszka Strzelecka, Izabela Skrzypek-Markiewicz

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

G Suite i zespołowe edytowanie dokumentów: dydaktyka staje się bardziej wciągająca!

Praktyki zawodowe za granicami kraju widziane okiem uczniów

G Suite for Education: Szkoły wobec wyzwania innowacji i cyfryzacji