UCZESTNICY PROJEKTU POWER Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W WARSZAWIE PREZENTUJĄ REZULTAY MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH ZREALIUZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ETN

Czy warto wziąć udział w mobilności zagranicznej? Jakie korzyści wynikają
z udziału w Projekcie? O tym piszą uczestnicy projektu POWER z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława w Warszawie, którzy odbyli
mobilności zagraniczne , zrealizowane we współpracy z Education and Training Network

Priorytetem naszego projektu, pt. „ Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego” zrealizowanego w ramach programu POWERVET 2017 , było dobre przygotowanie absolwentów do roli uczestników globalnego rynku pracy, ze znajomością języków obcych, otwartych na inne kultury, wyposażonych w pakiet kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do stale rosnących wymogów pracodawców oraz motywowanie nauczycieli do dalszego rozwoju poprzez udzielenie im wsparcia w osiągnięciu sukcesów i satysfakcji na ścieżce awansu zawodowego.

Projekt polegał na organizacji   staży zawodowych w przedsiębiorstwach w Cork/ Irlandia dla 30 uczniów, kształcących się w zawodach: technik ekonomista oraz technik informatyk oraz mobilności typu job shadowing dla 12 nauczycieli przedmiotów ekonomiczno-informatycznych, w instytucjach kształcenia zawodowego w Cork oraz w Maladze.

Realizacja projektu z doświadczonym partnerem, jakim jest Education and Training Network, przyniosła nam wiele korzyści i satysfakcji.

Oto jak uczestnicy projektu, oceniają korzyści wynikające z udziału w mobilności zagranicznej:

 Wioletta: Udział w Job Shadowing to wspaniała przygoda z możliwością kształcenia i podróżowania. Przebywając za granicą otrzymujemy to czego nie dostaniemy

w Polsce, mianowicie praktyczną naukę języka obcego. Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach sprawia, że poznajesz kraj od podszewki. Daje możliwość obcowania z ciekawymi ludźmi, którzy w interesujący sposób potrafili przedstawić metody stosowane w edukacji i opowiadać wolontariacie.

Edyta: Udział w projekcie był dla mnie cennym doświadczeniem z punktu widzenia nauczyciela i wychowawcy. Dał możliwość poznania struktury organizacyjnej irlandzkiej szkoły w, jej systemu kształcenia. Przyczynił się także do doskonalenie moich umiejętności językowych. Pozwolił również na rozwijanie kompetencji: kreatywności, otwartości na nowe wyzwania, zdobywanie nowych doświadczeń, co będzie pomocne nie tylko w pracy nauczyciela, ale również opiekuna wolontariatu. Mogłam zobaczyć również inne metody i sposoby pracy wolontaryjnej, co wzbogaci moją pracę z wolontariuszami, a tym samym przyczyni się efektywniejszej pomocy potrzebującym.”

Anna: Przebywając za granicą otrzymujemy GRATIS to, czego nie dostaniemy
w Polsce, a mianowicie: praktyczną naukę języka obcego ze słownictwem stricte biznesowym, jak i kontakty towarzysko – biznesowe, które w przyszłości mogą mieć ogromny wpływ na karierę. Udział w mobilności typu Job Shadowing, pozwolił mi poznać nowe rozwiązania edukacyjne w zakresie współpracy z pracodawcami
i innymi instytucjami zewnętrznymi ze świata edukacji i biznesu Jest to dla mnie cenne doświadczenie zawodowe, które wykorzystam w swojej pracy nauczyciela zawodu. Wzrosła moja motywacja do wprowadzania innowacji pedagogicznych poprzez realizację projektów eTwinning, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności zajęć. Miałam możliwość bezpośrednich kontaktów z personelem ETN, co jest dla mnie bardzo ważne z punktu widzenia koordynatora projektów mobilnościowych.

Marzanna: Uczestnictwo w Job Shadowing   pozwoliło mi na zdobycie nowych doświadczeń ponieważ, znalazłam się w nowych sytuacjach, które stanowiły dla mnie nowe wyzwania. Po raz pierwszy brałam udział w międzynarodowym programie przeznaczonym dla samych nauczycieli. Pozwoliło to na skupieniu się

na doskonaleniu własnej pracy, na refleksji związanych z pracą nauczyciela. Zdobyłam nowe umiejętności pracy w zespole w innych aspektach niż do tej pory. Pogłębiłam doświadczenia organizatorskie, wymiany informacji (również w języku obcym), obserwacyjne. W Irlandii obserwowaliśmy zajęcia w średniej szkole zawodowej. Dyskutowaliśmy o innych metodach nauczania niż w naszej szkole . Udział w dyskusji z nauczycielami irlandzkimi pozwolił na wyciągnięcie wniosków, jaka powinna być szkoła, co powinniśmy zmienić w naszej pracy. Wszelkie doświadczenia zdobyte podczas szkolenia pobudziły we mnie refleksję na temat mojej pracy, nad tym co mogę w niej udoskonalić i jakie podjąć działania, aby mieć lepsze relacje z uczniami, a przez to lepsze wyniki w nauczaniu.

Robert: Udział w mobilności Job Shadowing przyniósł mi wiele satysfakcji i korzyści. Pozwolił na doskonalenie znajomości języka angielskiego w praktycznych sytuacjach, zapoznanie się z kulturą i systemem edukacji w Hiszpanii. Poszerzyłem swoje horyzonty. Teraz patrzę na dany problem w pracy, chociażby przez to, jak podchodzą do niego nauczyciele z innego środowiska i kultury. W myśl hasła “podróże kształcą”- poznanie wspaniałych miejsc i ciekawych ludzi. Wzbogaciłem swój warsztat metodycznego o nowe metody nauczania.

Ludmiła: Udział w mobilności zagranicznej był dla mnie bardzo ważny ze względu na wiele czynników. Przede wszystkim dał możliwość poznać innych nauczycieli. Podczas spotkania była wymiana zdań w jaki sposób funkcjonują szkoły, jakie mają trudności w pracy z młodzieżą i w jaki sposób są one rozwiązywane, jakie programy nauczania stosowane do różnych zawodów oraz wiele innych spraw związanych bezpośrednio z naszą codzienną pracą. Oprócz strony zawodowej dane wyjazdy wzbogacają i motywują nauczycieli do pracy. To jest jak powiew świeżego powietrza, od którego rodzą się wspaniałe pomysły i powstają kreatywne projekty. Tak powstał projekt: “Shipping of goods beyond the EU border”, który zajął pierwsze miejsce

w kategorii Przedsiębiorczość z eTwinning 2019 oraz został odznaczony krajową oraz europejską odznaką jakości. Kolejnym ważnym aspektem wyjazdu była możliwość komunikacji, a przy tym i doskonalenia języka angielskiego. Również bardzo istotne było to, że po naszych zajęciach mieliśmy czas na poznanie kultury i ciekawych miejsc w Maladze, co wzbogaciło naszą wiedzę o Hiszpanii.

Krzysztof: Dla nas, polskich nauczycieli udział w mobilnościach zagranicznych jest bardzo ważny. Większość z nas wychowana została w innym modelu edukacyjnym, gdzie nauczyciel miał znacznie więcej uprawnień a młodzież znacznie mniej. Jesteśmy do niego przyzwyczajeni, podobnie jak rodzice naszych uczniów. Od ok. 20 lat wdrażany jest jednak Polsce inny model nauczania, zwiększający pozycję ucznia i rodzica w szkole a zmniejszający rolę nauczyciela – taki model obowiązuje na Zachodzie. Wielu z nas jak i ogólnie ludność Polski nie potrafi się w nim odnaleźć, a przynajmniej ma problemy.

Są różne szkolenia, ale są one mało skuteczne, bo robią je najczęściej ludzie, którzy sami znają rzecz z teorii. Nic nie zastąpi Job Shadowing w zagranicznej szkole. Wiedza o świecie, znajomość innych kultur zwyczajów, stylów, modeli zachowania to jedne z kluczowych umiejętności nauczyciela, który ma być przewodnikiem, wprowadzać młodych ludzi w świat. Korzyści płynące ze szkoleń zagranicznych są tutaj oczywistością – rozwijanie tego wątku byłoby traceniem czasu, podobnie jak potrzeba doskonalenia posługiwania się językiem angielskim. Integracja zespołu nauczycielskiego: im większa, im bardziej ludzie rozumieją się nawzajem, tym lepsze efekty w pracy.

Norbert: Staż w Irlandii bardzo mi się podobał i przyniósł wiele korzyści. Mogłem się nauczyć pracować w zagranicznym zespole, a także pozyskać pierwsze doświadczenie zawodowe w branży ekonomicznej. Poprawiłem swoje kompetencje językowe i miałem szansę poznać super ludzi z którymi mam kontakt do dnia dzisiejszego.

Patrycja: Moim zdaniem staż za granicą jest dobrym wyborem, ponieważ możesz zdobyć ważne doświadczenie w pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie. Możesz także poprawić swój angielski. Miałam okazję poznać intersujących ludzi i zobaczyć piękne widoki w Irlandii. Więc jeśli chcesz się rozwijać, idź na staż za granicę!

Piotr: uważam, że taka okazja może zdarzyć się bardzo rzadko i warto podjąć ryzyko. 30 dni z dala od domu, rodziny i przyjaciół może nauczyć nas wiele odpowiedzialności i samodzielności. Staż za granicą oprócz możliwości podniesienia kompetencji zawodowych, pozwolił mi na sprawdzeni swoich umiejętności językowych w niecodziennych warunkach (Nauka w szkole, a poprzez rozmowę z native speakerem to zupełnie 2 różne światy). W Irlandii poznałem wielu ludzi z różnych części świata, dzięki którym dowiedziałem się wielu ciekawostek na temat różnorakich kultur m.in. włoskiej, hiszpańskiej, irlandzkiej czy chorwackiej. Praktyki potraktowałem również jako formę wakacji/odskoczni od codzienności w Warszawie. Spędziłem 4 tyg. w pięknym miejscu. Gdybym miał tylko możliwość wróciłbym tam na kolejny miesiąc.

Maciej: Na staż zagraniczny warto wyjechać dla nauki języka ale także nauki korzystania z niego. Taki staż jest dobrą opcją do zwiedzenia kawałka innego świata, poznania różnych kultur, ludzi. Pozwala na podszkolenie umiejętności organizacyjnych i logistycznych.

Karol: Na staż do Irlandii warto pojechać dla samego poznania innej kultury. Jest to również spora przygoda. Doświadczenia zdobyte na praktykach, w przyszłości, przydadzą mi się przy aplikowaniu do pracy. Można się również nauczyć więcej niż na praktykach w kraju. Praktyki zagraniczne pozwalają na rozwinięcie swoich umiejętności językowych.

Michał: Jestem w pełni usatysfakcjonowany udziałem w programie. Uważam, że staż stworzył idealne warunki na poznanie obcej kultury, poprawił umiejętności językowe oraz zwiększył pewność posługiwania się językiem angielskim. Dodatkowo, pobyt w Irlandii stworzył niepowtarzalną okazję zdobycia komercyjnego doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym. Udział w stażu z pewnością zwiększy wartość mojej osoby na rynku pracy.

Hubert: Uważam, że warto brać udział w stażach zagranicznych, ponieważ jest to dobry sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego. Mamy możliwość nauki zawodu w zagranicznej firmie. Możemy przetestować poziom swojego języka i poznać nowe słowa. Pobyt i praca w innym kraju, pozwala lepiej zrozumieć jego mieszkańców, ich zwyczaje i tradycje. Staż zagraniczny to po prostu świetna przygoda i okazja do wykorzystania.

Piotr: Największą zaletą było dodatkowe poszerzanie umiejętności związane
z informatyką, dzięki czemu mogłem poszerzyć swoje horyzonty. Podczas pobytu za granicą fizycznie i mentalnie jest się częścią życia mieszkańców. Uczestnictwo  w stażu daje możliwość poznania ich kraju od innej strony. Podczas pobytu mogłem też udoskonalić język angielski. Co więcej wzmocniłem swoją pewność siebie
w trudnych sytuacjach w których musiałem działać natychmiastowo. Staż zagraniczny jest bardzo dobrym sposobem na odkrycie swojego potencjału i nauczenia, jak radzić sobie w nieznanym środowisku.

Paulina: Na staż z zagraniczny warto wyjechać przede wszystkim w celu nauki języka angielskiego oraz zdobycia nowej wiedzy na temat pracy w danym zawodzie. Codziennie mieszkanie u miejscowych rodzin jest już w stanie dużo nas nauczyć. Każdego dnia możemy u tych ludzi obserwować, ich zwyczaje i tradycje, jakie akcentu używają. Najlepszym sposobem nauki języka jest rozmowa w tym języku, więc oczywiste jest to, że u rodzin, w miejscu praktyk, czy nawet w sklepie podczas stażu cały czas się uczymy. Taki wyjazd uczy nas również samodzielności.

Eryk: Moim zdaniem, warto wyjechać na staż zagraniczny. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że poznałem sporo nowinek technologicznych oraz podszkoliłem język angielski. Dzięki takowym wyjazdom, można także poznać kulturę lokalnych mieszkańców i porównać ją do swojej. Bez wahania mógłbym każdemu polecić wyjazd na staż za granicę.

Bartosz: Uważam ,że warto wyjechać staż, by szlifować swój język obcy, poznać ludzi i inną kulturę, zwiedzić ciekawe miejsca i zobaczyć jak wygląda praca za granicą. To naprawdę ciekawe doświadczenie, szczególnie w tak młodym wieku.

W ramach podsumowania, dlaczego warto wziąć udział w mobilności zagranicznej?

  • wyróżnisz się z tłumu;
  • zbudujesz sobie markę;
  • nauczysz się pracować w wielokulturowym środowisku;
  • poznasz ciekawych ludzi;
  • poprawisz kompetencje językowe;
  • poszerzysz swoje horyzonty;
  • zyskasz miękkie kompetencje, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, zaradność, odporność na stres itp.;
  • wzmocnisz pewność siebie;
  • poznasz swoje możliwości;
  • zdobędziesz europejskie certyfikaty.

Udział w projekcie, zrealizowanym we współpracy ETN to niezapomniane wspomnienia i nauka, i znajomości, których nigdy nikt Ci nie odbierze!

Uczestnicy Projektu

z Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

w Warszawie

Autor i Koordynator Projektu

Anna Polewczyk

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Wrażenia z projektu „Design me”

Nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku odkrywa tajniki włoskiej kuchni podczas job shadowing w jednej z włoskich restauracji.

Uczniowie stalowowolskiego ekonomika na praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech.

Job shadowing w Rimini- Nauczyciele z ZST w Turku

Praktyka uczniów technikum architektury krajobrazu ZSR w Namysłowie. w Hiszpanii