Uczniowie z Goleniowa podczas praktyk z Informatyki!

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają staże zawodowe u włoskich przedsiębiorców. Są to dwie firmy: DI GIOVANNI STEFANO, SORMANI S.R.L SORMANI S.R.L, TREVI S.P.A. Staże odbywają się zgodnie z programem nauczania w zawodzie. Do głównych zadań stażystów należy: przetwarzanie informacji na podstawie danych i wprowadzanie danych do systemu, sprawdzanie zgodności poszczególnych komponentów i montaż komponentów, instalowanie systemu operacyjnego i sterowników, diagnoza i naprawa części komputera, pobieranie, wczytywanie danych z aplikacji internetowych i baz danych.

Po zakończeniu staży uczniowie otrzymają m. in. Certyfikat Europass Mobility, Paszport Językowy Europass oraz Indywidualny Wykaz Osiągnięć (w ramach systemu ECVET) jak również Dyplom potwierdzający udział w mobilności.

Dzięki udziałowi w projekcie ERASMUS+ uczniowie są otwarci na zmiany oraz uaktualniają swoją wiedzę i wzbogacają umiejętności zawodowe.

Dla uczniów jest to z pewnością cenne doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym w branży IT.

Staże zostały zorganizowane w ramach Projektu Unii Europejskiej ERASMUS+
„Staże we Włoszech – szansą dla młodych na europejskim rynku pracy”

Students from Zespół Szkół nr 1 in Goleniów studying in IT profile, have been completing a student internship at Italian companies: DI GIOVANNI STEFANO, SORMANI S.R.L SORMANI S.R.L, TREVI S.P.A. The traineeship is in accordance with the school curriculum for logistics profession. The main tasks are: processing information and entering data into a computer system, checking the compatibility of computer system components, installation of computer system components, installing an operating system and drivers, computer diagnostics and fixing, retrieving data from Internet applications and databases. After the practice, the students will get Europass Mobility Certificate, Europass Language Passport, Europass Skills Passport (System ECVET) and Mobility Participation Certificate. Thanks to the Erasmus+ project participation, the students are open to changes, they broaden their knowledge and develop professional skills. For the participants this is certainly valuable work experience in the international IT industry.

ERASMUS+ STUDENT TRAININGS IN ITALY – AS A CHANCE FOR THE YOUNG ON THE EUROPEAN LABOUR MARKET”.

Koordynator projektu
Izabela Dudziec.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918 – 1919, Krzyż Wlkp. -Relacje z pierwszego dnia pobytu w Rimini-

„Nowe Horyzonty Zawodowe” – projekt Erasmus+ w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV

Czas tak szybko leci we Włoszech… Jeszcze tylko tydzień. Uczniowie z ZSPT w Międzyświeciu podczas praktyk.

Włoskie kulinaria w zasięgu uczniów z Międzyświecia

ETN sercem z Ukrainą!