Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka…

Uczniowie III klasy Technikum nr 1 (16 osób) z Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, uczących się w klasie o specjalności technik ochrony środowiska oraz technik analityk, w marcu 2019 roku odbyli czterotygodniowe praktyki zawodowe w Sofii. Partnerem projektu był ETN Bulgaria Gateway Ltd., który zorganizował pobyt oraz miejsca praktyk dla naszych uczniów.

Praktyki dotyczyły nowoczesnych metod zarządzania odpadami, rekultywacji gleby, zastosowania biomasy i ochrony środowiska oraz podstaw chemii analitycznej i badań bioanalitycznych. Praktyki miały miejsce w firmach działających w sektorze ochrony środowiska oraz badań laboratoryjnych. Celem stażu, oprócz zrealizowania praktyk zawodowych, było umożliwienie uczniom zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw z sektora ochrony środowiska, działających zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz przy jej wsparciu.

Udział w stażu był dla uczniów szansą poszerzenia wiedzy zawodowej, nabycia umiejętności praktycznych i doskonalenia języka angielskiego specjalistycznego. Oprócz tego, mieli okazję kształcić swoje umiejętności „miękkie” jak np. praca w grupie, zarządzanie czasem pracy, umiejętność autoprezentacji oraz otwartości na podejmowanie wyzwań w życiu. Praktyka zawodowa jest wymagana przez podstawę programową kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska oraz technik analityk. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego zakładu pracy, praktyka ta wykroczyła poza program nauczania, dzięki czemu uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności.

W projekcie został zastosowany system ECVET. Na podstawie wcześniej ustalonych efektów kształcenia, dokonana została ewaluacja każdego ucznia. Na zakończenie, uczniowie opracowali prezentacje oraz pomoce dydaktyczne na wybrane zagadnienia dotyczące tematyki stażu, które następnie umieszczono na platformie Erasmus+, dzięki czemu rezultaty ich pracy trafią do szerszej grupy odbiorców. Pobyt uczniów w Sofii to nie była tylko praca, ale również zwiedzanie stolicy i jej okolic, poznając w ten sposób historię i kulturę Bułgarii. Niezapomnianych wrażeń dostarczył naszym uczniom wieczór kultury bułgarskiej, podczas którego degustowali tradycyjne potrawy oraz słuchali muzyki.

Wspominając pobyt w Sofii, uczniowie szczególnie ciepło wypowiadają się o bardzo dobrym przyjęciu przez pracowników przedsiębiorstw i instytucji, od których wiele się nauczyli oraz otrzymali dużo wsparcia.

Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali certyfikaty ze szkolenia językowego branżowego, certyfikaty od partnerów projektu, potwierdzające udział w praktykach oraz dokument Europass Mobility z dokładnym opisem umiejętności zdobytych podczas stażu. Cały projekt zostanie podsumowany podczas konferencji, gdzie zostaną zaprezentowane wyniki pracy uczniów.

Uczniowie otrzymali dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, zespół projektowy oraz uczestnicy stażu pragną gorąco podziękować ETN Bulgaria Gateway za zorganizowanie praktyk, a pracownikom firm za serdeczne przyjęcie, zaangażowanie i wyrozumiałość w szkoleniu naszej młodzieży.

Tekst: Roksana Frychel- szkolny koordynator projektuLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Znajdowanie balansu między pracą a odpoczynkiem podczas praktyk zawodowych: klucz do zdrowia i sukcesu

Druga mobilność praktykantów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w słonecznym Rimini

Rozwinięcie Twoich Możliwości w Erasmus+: Nowa Usługa Doradcza od ETN

Wrażenia z projektu „Design me”

Nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku odkrywa tajniki włoskiej kuchni podczas job shadowing w jednej z włoskich restauracji.