Staże we Włoszech uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie w ramach programu Erasmus plus

Wiosną tego roku grupa 18 uczniów, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk i technik logistyk, w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie, wyjechała na staże zawodowe do Rimini we Włoszech.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ pt.”Staże we Włoszech – szansą dla młodych na europejskim rynku pracy”.
Główne cele projektu to:

  1. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
  2. porównanie zdobytej wiedzy ze standardami europejskimi,
  3. podniesienie praktycznej znajomości języka angielskiego,
  4. rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej,
  5. otrzymanie m. in. certyfikatu Europass Mobilność potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą,
  6. wykorzystanie nabytych doświadczeń w procesie współpracy międzynarodowej i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do wymogów europejskich.

W realizację projektu zaangażowani byli przede wszystkim pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie: Izabela Dudziec i Małgorzata Szwarc oraz pracownicy Sistema Turismo – włoskiego partnera projektu.

Zdobyte doświadczenie w zagranicznych firmach pozwoli uczestnikom projektu odnaleźć się na

europejskim rynku pracy. Wszyscy stażyści otrzymali również certyfikat Europass Mobilność – potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych za granicą oraz indywidualny wykaz osiągnięć wg systemu ECVET. Uzyskane certyfikaty nadają europejski charakter procesowi kształcenia w szkole i przyczyniają się do wzmocnienia pozycji absolwentów na rynku pracy w Polsce, jak i w UE.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym.

Szkoła zapewniła także uczniom podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie oraz kieszonkowe na czas stażu.
Wszystko to zostało sfinansowane ze środków projektu. Podczas pobytu we Włoszech uczniowie uczestniczyli także w 5 wycieczkach, m. in. do Wenecji, czy San Marino.

14 czerwca 2019 r. podczas konferencji podsumowującej rezultaty projektu, Pan Zbigniew Mazur – Skarbnik Powiatu Goleniowskiego oraz Pani Małgorzata Wojtysiak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie uroczyście wręczyli stażystom certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje podczas staży i potwierdzające udział w programie ERASMUS+.

 

Artykuł: Izabela Dudziec- Koordynator projektuLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

G Suite i zespołowe edytowanie dokumentów: dydaktyka staje się bardziej wciągająca!

Praktyki zawodowe za granicami kraju widziane okiem uczniów

G Suite for Education: Szkoły wobec wyzwania innowacji i cyfryzacji