Projekt międzynarodowy nauczycieli ZSP 1 w Tarnobrzegu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu realizowany jest projekt Erasmus+ „Lepszy nauczyciel – lepszy uczeń. Doskonalenie kompetencji językowych i pedagogiczno- metodycznych nauczycieli ZSP 1 w Tarnobrzegu w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Celem projektu jest : podniesienie jakości pracy szkoły przez wprowadzenie innowacyjnych metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli, poznanie sposobów integracji uczniów niepełnosprawnych, wdrożenie innowacji edukacyjnych, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym oraz poznanie kultury Włoch. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana na lekcjach.

W ramach projektu grupa nauczycieli ZSPnr1 w Tarnobrzegu wyjechała na kurs pedagogiczno- metodyczny do Rimini do centrum szkoleniowego Sistema Turismo. Kurs odbył się w dwóch terminach : 19.03. – 23.03.2018r. i 8.10.-12.10.2018r. Przed wyjazdem uczestnicy mobilności brali udział w kursie j. angielskiego i j. włoskiego oraz w warsztatach pedagogiczno- kulturowych.

Na kursie pt. „Metody pracy z uczniem z dysfunkcjami” nauczyciele zapoznali się z systemem szkolnictwa we Włoszech i przepisami ministerialnymi, modelem praktyk zawodowych we Włoszech, warunkami pracy i metodami nauczania. Na zajęciach poruszane były przede wszystkim zagadnienia związane z diagnozą i pracą z uczniem z różnego rodzaju dysfunkcjami (dysleksja, dyskalkulia, niedowidzenie, niedosłyszenie, deficyt koncentracji, nadpobudliwość i niepełnosprawność ruchowa). Ponadto w Centrum Edukacyjnym AssociationEduActionRN uczestnicy kursu mieli możliwość zaobserwować sposoby i metody pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Integralną częścią kursu była także wizyta w średniej szkole zawodowej ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINSTEIN NEBBIA w Loreto. Nauczyciele zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, mogli obejrzeć, jak wyglądają zajęcia praktyczne na warsztatach gastronomicznych oraz praca z uczniem z dysfunkcjami. Pobyt w szkole dał okazję, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami
z kolegami z Włoch.

Po odbytym kursie uczestnicy projektu otrzymali certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenia
o odbytym kursie. Dzięki szkoleniom nauczyciele mieli możliwość wzbogacenia posiadanej wiedzy, podpatrzenia nowych pomysłów i rozwiązań, co ułatwi porównanie i zastosowanie najlepszych rozwiązań we własnej praktyce pedagogicznej. Pobyt w Rimini przyczynił się także do podniesienia kompetencji językowych i kulturowych uczestników. W chwilach wolnych uczestnicy projektu zwiedzali zabytki San Marino, Santarcangelo, Rawenny czy Loreto jak i samego Rimini.

Rezultaty wypływające z realizacji projektu są upowszechniane w szkole i poza nią. Zdobytą wiedzę nauczyciele wykorzystują na co dzień w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Uczniowie z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie na praktykach w Maladze – Podsumowanie

PODSUMOWANIE CZAS ZACZĄĆ! – Zespoł Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

Niezapomniany pobyt w Irlandii – Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Uczniowie ZSTCKU na praktykach we Włoszech

Relacja z pierwszego tygodnia pobytu na stażu zawodowym w Rimini – ZS nr 4 Tychy