G Suite for Education: Szkoły wobec wyzwania innowacji i cyfryzacji

W dzisiejszych czasach bycie nauczycielem wymaga szczególnie wielkiego zaangażowania i pasji, ze względu na wiele wyzwań, którym szkoła musi stawić czoła oraz ilość zobowiązań, w tym biurokratycznych, które muszą zostać spełnione.

Wielu nauczycieli opowiada nam o trudnościach, jakie napotykają w tym okresie w  przygotowaniu, zorganizowaniu, i korektą sprawdzianów, tworzeniem zindywidualizowanych zadań, komunikacją z rodzicami i innymi nauczycielami, różnymi wirtualnymi spotkaniami oraz wieloma innymi aspektami, m. in.: realizacją lekcji, aby była interaktywna i atrakcyjna, by zaskakiwała i motywowała uczniów, którzy codziennie maja wiele bodźców ze świata Internetu.

Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, że szkoła musi dzisiaj odpowiadać na wyzwanie edukacji ,,cyfrowych tubylców’’ (“digital native”), czyli uczniów urodzonych w czasach powszechnego stosowania Internetu, komputerów, smartfonów. Uczniów, którzy traktują Internet jako zwyczajny i nieodłączny element otaczającego ich świata.

Być może odpowiedz na to wyzwanie nie jest taka skomplikowana jak nam się może wydawać.

Znany internetowy gigant, Google, stworzył pakiet darmowych, niezawodnych i bezpiecznych narzędzi, które pozwalają nauczycielom wejść w erę cyfryzacji i zmienić sposób, w jaki prowadzona jest szkoła (nauka?). W jaki sposób? Wspierając komunikacje pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami, pomagając realizować ustalone cele nauczania, stymulując kreatywne i krytyczne myślenie oraz minimalizując tzw. „papierkową robotę” oraz biurokrację.

G Suite for Education posiada szeroką gamę aplikacji do nauczania stworzonych przez firmę Google, które współdziałają ze sobą i pozwalają, na przykład, przygotować test i automatycznie wykonać poprawki. Można także stworzyć wspólny kalendarz, aby zaplanować wszystkie spotkania, organizować interaktywne treści w jednym wirtualnym miejscu bez szukania ich podczas lekcji.

Dzięki Google Classroom, jednej z najlepszych aplikacji Google dla szkół, można stworzyć prawdziwą cyfrową klasę, zaprojektowaną tak, aby pomóc nauczycielom w tworzeniu i zbieraniu zadań domowych, automatycznie tworząc kopię dokumentu dla każdego ucznia, który może go przeglądać, edytować i udostępniać nauczycielowi, ale także kolegom i koleżankom z klasy, aby otrzymać ich opinie i/lub do pracy w grupie.

Nauczyciel w Classroom (klasa) tworzy i przydziela zadania domowe; uczniowie je wykonują, a następnie nauczyciel poprawia je i ocenia za pomocą aplikacji internetowej lub telefonu komórkowego. Ponadto nauczyciel widzi, kto odrobił zadanie domowe, kto je wykonuje, a kto jeszcze nie zaczął go wykonywać.

Posiada również możliwość wizualizacji i udzielania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, a uczniowie mają świadomość, że zadanie domowe jest zawsze dostępne dla ich nauczyciela i robią je z większą uwagą. Z drugiej strony, uczniowie mogą kontrolować terminy ze strony Zadania oraz rozpocząć  pracę za pomocą jednego kliknięcia.

To nie wszystko, możliwości z Google Classroom są bardzo liczne: można zadawać pytania w swojej klasie nawet wtedy, gdy nie jest się już w szkole, ponownie wykorzystać wcześniej napisane posty, stworzyć komunikat, który będzie wysłany bezpośrednio na e-maile uczniów lub ich rodziców. Można również udostępnić wszystkie zadania domowe, aby były widoczne dla innych, nawet nieobecnych osób, udostępnić artykuł, ciekawy film lub slajdy, notatki oraz dokumenty z lekcji.

Prawdziwa rewolucja w zakresie optymalizacji czasu, która już teraz przynosi doskonałe wyniki: według badań przeprowadzonych przez Evergreen Education Group na zlecenie Google, wszystkie szkoły w USA, które korzystały z aplikacji G Suite for Education, uzyskały wiele korzyści, w tym 72% spadek liczby zadań domowych nie wykonywanych w domu, ponieważ program promuje zaangażowanie w naukę i ułatwia edukację nawet uczniom mającym większe trudności.

A Wy jakich narzędzi cyfrowych używacie w klasie? Napiszcie nam w komentarzach!

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *