Jak uczynić szkołę przestrzenią cyfrową, przyjazną dla nauczycieli i uczniów?

W wielu krajach europejskich wciąż brakuje podstawowych umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w świecie cyfrowym, zarówno w społeczeństwie, jak i w miejscu pracy.

Podkreśleniem tych danych jest raport “Skills Outlook 2019”, w którym OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podsumowała ewolucję umiejętności informatycznych w różnych krajach na całym świecie, oceniając stopień, w jakim są one w stanie korzystać z cyfryzacji. Pozycja Polski w tym raporcie nie należy do najlepszych, w niektórych kwestiach nasz kraj znalazł się w połowie, w innych na końcu rankingu.

W porównaniu z niektórymi krajami na świecie wciąż mamy „zaległości”, które nie pozwalają na pełne wykorzystanie ogromnego potencjału świata zdominowanego przez nowe technologie cyfrowe.

Aby zrozumieć korzyści, które gwarantuje nabycie kompetencji cyfrowych, należy dokładnie poznać  ich naturę.

„Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują one umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie”.

Taką definicję podaje dokument Parlamentu Europejskiego o kompetencjach kluczowych z dnia 22 maja 2018 r.

Oczywiste jest więc, że w dobie nowych technologii kwestia umiejętności cyfrowych staje się z dnia na dzień coraz bardziej istotna, obejmując wszystkie obszary naszego życia.

Wśród nich nie może oczywiście zabraknąć szkół, przestrzeni do nauki, rozmowy i dyskusji, która odgrywa zasadniczą rolę w budowaniu przyszłości nowych pokoleń. Jednak innowacyjność w kontekście szkolnym nie oznacza jedynie promowania wykorzystania narzędzi technologicznych. Jest to przede wszystkim wdrożenie nowego, bardziej interaktywnego podejścia do nauki, które pozwala nauczycielom i uczniom dzielić się tym samym językiem.

Odpowiednie kompetencje cyfrowe i wiedza na ich temat pozwalają nauczycielom odgrywać zasadniczą rolę w prowadzeniu dzieci do bardziej świadomego, odpowiedzialnego i funkcjonalnego wykorzystywania nowych technologii w celu lepszego uczenia się.

Uznając konieczność digitalizacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji od kilku lat prowadzi programy mające na celu promowanie uruchomienia ogólnej strategii innowacyjnej dla polskiej szkoły i jej systemu edukacyjnego w erze cyfrowej. Szkoły natomiast tworzą innowacyjne rozwiązania metodologiczne i technologiczne, które mają na celu ułatwić edukację cyfrową.

Wśród narzędzi dostępnych dla nauczycieli i dyrektorów ważne miejsce zajmuje z pewnością G Suite for Education (pakiet zaprojektowany przez Google), który pomaga szkołom i nauczycielom wejść w erę cyfrową, zmieniając i ulepszając sposób prowadzenia zajęć szkolnych.

Dzięki szerokiej gamie usług i aplikacji, G Suite for Education wspiera naukę za pomocą nowych technologii, zwiększa możliwości komunikacji oraz współpracy między nauczycielami i uczniami.

To intuicyjne narzędzie w niezawodny i bezpłatny sposób wspiera ściśle określone cele nauczania oraz wzbudza kreatywność i krytyczne myślenie.

W dzisiejszych czasach nie pozostaje nam więc nic innego, niż zaprzyjaźnienie się z nową technologią i korzystanie z tego, co nam oferuje.

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Wniosek o akredytacje na nowy program Erasmus!

Julita i Martyna z ZSP Krosno Odrzańskie dzielą się z nami swoimi kolejnymi wrażeniami z pobytu w Rimini!

Wrażenia Julity i Martyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim z ich pierwszego tygodnia pobytu w Rimini

Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów