Podsumowanie Projektu ” Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie “.

3 października 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu: ” Staże w Rimini kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie “, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Pan Piotr Pasik podziękował uczniom, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym oraz rodzicom, którzy zaufali szkole i powierzyli na 4 tygodnie pod opiekę nauczycieli swoje dzieci.

Koordynator projektu Pani Anna Piwońska zrelacjonowała proces przygotowań do projektu, przedstawiła plan szkoleń, warsztatów i zajęć dodatkowych, które odbyli pozytywnie zakwalifikowani do udziału we włoskiej przygodzie uczniowie, omówiła korzyści płynące dla uczniów uczestniczących w projekcie. Projekt umożliwił uczniom zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, udoskonalenie znajomości specjalistycznego języka zawodowego i uzyskanie edukacyjnego paszportu europejskiego Europass Mobilność, co poprawi ich pozycję na rynku pracy.

Na zakończenie głos zabrał Starosta Powiatu Kaliskiego Pan Krzysztof Nosal, który gratulował uczniom z Liskowa odbycia zagranicznej praktyki zawodowej we włoskim kurorcie turystycznym i zrealizowania projektu edukacyjnego, który niewątpliwie podnosi także prestiż szkoły w regionie.
Ostatnim akcentem uroczyści było wręczenie uczniom uzyskanych certyfikatów przez Starostę Powiatu Kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala i Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie Pana Piotra Pasika.

Serdecznie Gratulujemy!!!

 

 

Artykuł:Kasia GawronekLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Formularze Google: prosty, szybki i obiektywny sposób sprawdzenia wiedzy uczniów

G Suite i zespołowe edytowanie dokumentów: dydaktyka staje się bardziej wciągająca!

Praktyki zawodowe za granicami kraju widziane okiem uczniów

G Suite for Education: Szkoły wobec wyzwania innowacji i cyfryzacji