Zastosowanie Flipped Classroom (Odwróconej Klasy) z pakietem G Suite: doświadczenie nauczyciela w szkole średniej

Coraz więcej szkół i nauczycieli korzysta z narzędzi zaprojektowanych przez Google dla szkół. Narzędzia te niosą ze sobą liczne korzyści w zakresie komunikacji, dydaktyki oraz organizacji. Pozwalają one wdrożyć metodologię umożliwiającą indywidualizację, personalizację i zróżnicowanie uczenia się. Dają również możliwość przezwyciężenia uniwersalistycznego podejścia do nauczania i wyodrębnienie potrzeb związanych z umiejętnościami oraz pasjami poszczególnych uczniów.

Wśród modeli dydaktycznych, które można zastosować w praktyce, dzięki pakietowi G Suite i narzędziom cyfrowym, znajduje się tak zwana Odwrócona klasa (ang. Flipped Classroom): swoją nazwę zawdzięcza temu, że zmienia sposób oraz czas nauczania i uczenia się. Czas w domu wykorzystywany jest na lekcję, głównie za pośrednictwem wideo, a w szkole na naukę, odrabianie zadań domowych i pogłębianie treści, ponieważ obecność nauczyciela może poszerzać i wspierać proces nauczania.

Dzieje się tak we włoskiej szkole średniej „I. C. Galileo Galile” w Pezze di Greco (BR), gdzie profesor, Anna Grimaldi, nauczycielka języka angielskiego, od ponad dwóch lat wykorzystuje w swoim nauczaniu pakiet Google. W ten sposób zastępuje tradycyjną lekcję filmami lub innymi materiałami, które uczniowie mogą oglądać w domu. W klasie ma miejsce wyjaśnianie i porównywanie wcześniej przyswojonych treści. W ten sposób nauczycielka spotyka się w klasie z uczniami, którzy już znają cześć materiału lub wiedzą już jakich treści będą się uczyć.  Pozwala to  skoncentrować się na czynnościach aplikacyjnych, takich jak zadania, ćwiczenia, spostrzeżenia i odtwarzanie refleksyjne, dzięki czemu jest więcej czasu na przekształcanie wiedzy w umiejętności praktyczne. Metoda ta pozwala w rzeczywistości na prowadzenie nauczania integracyjnego i spersonalizowanego, ponieważ dostarczane materiały są zróżnicowane w zależności od różnych metod nauczania.

Jakie są korzyści, które nauczyciel uzyskuje z zastosowania Odwróconej Klasy (Flipped Classroom) z aplikacją Google Classroom i innymi narzędziami Google?

– Uwaga i zainteresowanie uczniów;

– Stały kontakt z uczniami, a także umiejętność rozwiązywania problemów i wątpliwości w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zadania;

– Zdolność uczniów do komunikowania się z nauczycielem i z innymi za pomocą bezpiecznej i intuicyjnej platformy;

– Możliwość kontroli przez rodziców treści, które ich dzieci publikują w pracach zespołowych i nie tylko.

Działanie dydaktyczne – powiedziała profesor Grimaldi – jest więc z pewnością bardziej stymulujące i przynosi efekty, które satysfakcjonują nauczycieli i uczniów, dla których jest to obecnie naturalny sposób uczenia się.

Czy kiedykolwiek korzystaliście z „Odwróconej Klasy” dzięki narzędziom Google?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *