G Suite i zespołowe edytowanie dokumentów: dydaktyka staje się bardziej wciągająca!

Czy kiedykolwiek słyszeliście o ,,zespołowej edycji dokumentów”?

Z angielskiego „collaborative editing” to praca grupy osób, które wspólnie tworzą dokumenty dzięki indywidualnemu wkładowi jej członków. Jedną z podstawowych cech ,,zespołowej edycji dokumentów” jest jej asynchroniczność, oznacza to, iż członkowie grupy nie muszą spotykać się, aby razem pracować, co znacznie skraca czas pisania. Każdy może tez edytować ten sam dokument widząc w czasie rzeczywistym zmiany wprowadzane przez innych.

Jest to zatem możliwość stworzenia jednego dokumentu przez grupę osób z różnych miejsc i przy użyciu różnych urządzeń.

Wydaje się to niemożliwe, ale tak nie jest: z Dokumenty Google (Google Documents) wszystko to staje się rzeczywistością.

Dokumenty Google to bezpłatny system do tworzenia i edycji m.in. dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych we współpracy z innymi użytkownikami. Obsługiwane przez niego pliki są przechowywane w chmurze (cloud), co umożliwia wygodą współpracę pomiędzy osobami pracującymi na tych samych dokumentach.

Podczas edycji pliku, bez opuszczania dokumentu, jest również możliwe:

  • aktywowanie czatu i komunikowanie się z innymi użytkownikami podczas pisania,
  • komentowanie różnych fragmentów tekstu,
  • sugerowanie poprawek bez zmiany oryginalnej treści,
  • przypisywanie różnych aktywności,
  • śledzenie wkładu, jaki każda z osób wniosła w stworzenie dokumentu.

Udostępnianie i współpraca to w rzeczywistości jedne z cech Dokumentów Google, jeszcze niezbyt dobrze wszystkim znanych, ale bardzo interesujących zwłaszcza w środowisku szkolnym.

Spróbujcie wyobrazić sobie korzyści, jakie można uzyskać korzystając z tych funkcji w swojej klasie: nauczanie stanie się bardziej wydajne, innowacyjne i atrakcyjne!

Wyobraźmy sobie, że przydzielacie uczniom napisanie raportu z projektu, który będą pisać wspólnie, pod Waszym nadzorem. Będziecie mogli śledzić pracę uczniów w czasie rzeczywistym i komunikować się z nimi za pośrednictwem czatu. Będziecie mogli również poprawiać, udzielać porad lub prosić o wyjaśnienia na temat tego, co napisała lub pisze każda z osób; uczeń będzie mógł odpowiedzieć, motywując swoje wybory.
Ponadto, każdy z uczniów napisze swoją część tekstu, a nauczyciel będzie mógł ocenić jego zaangażowanie i wkład, korzystając z historii Dokumentów Google, będzie mógł sprawdzić, co uczeń napisał, zmienił lub usunął oraz ile czasu zajęło mu przygotowanie zadania.

Nie wspominając o zaletach korzystania z dokumentów wspólnie z Google Classroom! Dokumenty Google są zawarte w pakiecie narzędzi zaprojektowanym przez Google dla szkoły znanym jako G Suite dla Edukacji.

Warto wspomnieć, że w dzisiejszych czasach Dokumenty Google wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest zbiorowe tworzenie tekstów, czyli forma pisania, która angażuje kilku autorów. Obecnie jest to bardzo popularna forma tworzenia tekstów czy pisania książek i  opracowań.

Dlaczego więc nie wykorzystać zalet Dokumentów Google i nie zrealizować projektu wspólnego pisania w klasie? Być może macie już jakiś pomysł ? Czekamy na wasze sugestie.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *