Podsumowanie projektu pt. „Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy” połączone z konkursem pn. „With projects around the world”

W dniu 23.09.2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
odbyło się podsumowanie projektu pt. „Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy”. Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
Całkowity budżet projektu wyniósł 109192 €.

Uczniowie Technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych zrealizowali w marcu 2019 roraz na przełomie czerwca/lipca 2021 r. staż zagraniczny w pięknej, malowniczej, a zarazem nowoczesnej Maladze (Andaluzja).
Obejmował on okres 4 tygodni, łącznie wzięło w nim udział 40 uczniów.

Partnerem projektu była Tribeka Training Lab S.L.U.  – hiszpańska agencja szkoleniowa w Maladze, zajmująca się promocją, organizacją i zarządzaniem stażami zagranicznymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Tribeka jest częścią „ETN Network”, której firmy znajdują się we Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy stażu zagranicznego przedstawili prezentację oraz film relacjonujący pobyt w Maladze. Najważniejszym jednak punktem wydarzenia było wręczenie przez Pana Grzegorza Machola – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Panią Katarzynę Cyman – kierownika szkolenia praktycznego, Pana Zbigniewa Fularczyk – zastępcę Wójta Gminy Sierakowice, dokumentów potwierdzających zdobyte przez uczniów doświadczenie zawodowe w kraju europejskim, tj.:

  • dokumentu Europss-Mobilność,
  • dokumentu ECVET,
  • certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w stażu zagranicznym,
  • referencji od pracodawcy.

Tego dnia został również przeprowadzony konkurs pn. “With projects around the world” z tematyki projektów europejskich i wartości UE, będący jednym z założeń realizowanego projektu. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Składał się on z testu teoretycznego przeprowadzonego w formie online w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Uczestnicy biorący w nim udział wykazali się dużą wiedzą, a miejsca uplasowały się następująco:

  • I miejsce zajęli przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie,
  • II miejsce – przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,
  • III miejsce – przedstawiciele Branżowej Szkoły I stopnia w Sierakowicach,
  • IV miejsce – przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

Ponadto po zakończonym konkursie przedstawiciele szkół mogli przedstawić prezentacje na temat projektów, wypracowanych rezultatów realizowanych w ich szkole macierzystej.
Działanie to miało na celu dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami oraz służyło wymianie doświadczeń.

Realizacja projektu pozwoliła wykształcić pewnego swojej wiedzy i umiejętności ucznia – Europejczyka, konkurencyjnego na rynku pracy, potrafiącego profesjonalnie przedstawić nabyte w toku stażu wiedzę i umiejętności.

Przyczyniła się do wzbudzenia wśród młodzieży szerszego, bardziej otwartego spojrzenia na świat, kształtowania postaw tolerancji wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych, zwalczania stereotypów i uprzedzeń rasowych, kulturowych i religijnych. Działania podjęte przy realizacji projektu pozwoliły na poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych oraz zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo.

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne, dbając o wysoką jakość kształcenia branżowego, przystąpili do aplikowania o kolejne projekty mobilności.  Uczniowie będą mieli możliwość realizacji stażu zagranicznego w ramach projektu pt. „Zawodowcy przyszłością Europy” w Mallow, mieście leżącym w prowincji Munster, w hrabstwie Cork w Irlandii.

Agnieszka Kazimierczak
Katarzyna CymanLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
Meta
Recent Posts

Znajdowanie balansu między pracą a odpoczynkiem podczas praktyk zawodowych: klucz do zdrowia i sukcesu

Druga mobilność praktykantów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w słonecznym Rimini

Rozwinięcie Twoich Możliwości w Erasmus+: Nowa Usługa Doradcza od ETN

Wrażenia z projektu „Design me”

Nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. S. Mikołajczyka w Pasłęku odkrywa tajniki włoskiej kuchni podczas job shadowing w jednej z włoskich restauracji.